วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

คำขวัญ “ป่าชุมชนล้ำค่า ไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งผลิตมีด/เคียว เที่ยวศาลเจ้าจี้กง คงวัฒนธรรมล้านนา”

ตั้งกระทู้ใหม่ เว็บบอร์ด

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ( อบต.ม่วงคำ )


ตั้งกระทู้ใหม่
ยกเลิก