ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
462
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,257
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,898
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. รูปตัวยู บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ที่ 16 ซอย 7 ขนาดกว้าง0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ช่วงที่1 ยาว 55 เมตร 

ช่วงที่2 ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล. หนา 0.10 เมตร โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร 

24 กรกฎาคม 2563

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันออก) วางท่อ มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80 เมตร ยาว 68.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. จำนวน 8 บ่อและถมดินหลักท่อโดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 76 เมตร

25 มิถุนายน 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว47 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 188 เมตร

01 มิถุนายน 2563

ตรวจรับงานจ้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่10 (ซอย 1 ข้างวัด) ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร ฝา คสล.หนา 0.15 เมตร หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 77 เมตร

24 เมษายน 2563

โครงการกำจัดวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะบริเวณถนนเชื่อมหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ขนาดพื้นที่ 35000 ตารางเมตร หรือมีปริมาณดินขุดและวัชพืชไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร

21 เมษายน 2563

โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (เลียบถนนพหลโยธิน) บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 (ทิศตะวันตก) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องกว้าง 1.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร

ช่วงที่ 2 (ทิศตะวันออก) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้องกว้าง 2.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร

ช่วงที่ 3 (ทิศตะวันตก) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ท้องกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร

21 เมษายน 2563

โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ(สายหน้าวัด) บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 

ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ยน 2 เมตร ท้องกว้าง 0.90 เมตร ,ึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวร 1,180 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ยน 1 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ,ึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวร 720 เมตร

17 เมษายน 2563

โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ(เหมืองชุม) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.90 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 120 เมตร

10 เมษายน 2563

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ชุด/เครื่อง ได้แก่

1.อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว

2.อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามแขนคู่

3.อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง 

07 เมษายน 2563

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านฝั่งตื่น หมู่ที่8 (ถนนสายหลัก) วางท่อ มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 96.25 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. สำเร็จรูป จำนวน 7 บ่อ และถมดินหลังท่อโดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105 เมตร

02 เมษายน 2563

18 มีนาคม 2563

17 มีนาคม 2563

16 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)