ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
944
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
13,395
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
108,549
ไอพี ของคุณ
3.236.221.156

ลำดับรายการวันที่
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
2แนวทางปฎิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น29 มิ.ย. 2564
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.25642 ต.ค. 2563
4นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.25637 ต.ค. 2562
5นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี22 ต.ค. 2562
6ประกาศ ก.อบต.จ.ชร.เรื่องหลํกเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.25625 ส.ค. 2562
7ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
8ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ระบบแท่ง)11 ม.ค. 2559

1