ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติ20 มี.ค. 2562
2รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 18 ตุลาคม 256118 ต.ค. 2561
3รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 6 กันยายน 25616 ก.ย. 2561
4ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์3 ก.ย. 2561
5ขั้นตอนการชำระภาษี3 ก.ย. 2561
6รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 17 กรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
7รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 26 มิถุนายน 256026 มิ.ย. 2561
8รายการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 26 เมษายน 256126 เม.ย. 2561
9ประชุมประชาคมขอความเห็นชอบขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองฮ่าง10 เม.ย. 2561
10พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 เม.ย. 2561
11การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี20 มี.ค. 2561
12รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลม่วงคำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25615 ก.พ. 2561
13ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ปี พ.ศ.25619 ม.ค. 2561
14ขั้นตอนการปฏิบัติงาน19 ก.ย. 2560
15คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ15 ส.ค. 2560
16ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ15 ส.ค. 2560
17ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7(1)15 ส.ค. 2560
18อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)15 ส.ค. 2560
19สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)15 ส.ค. 2560
20กฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)15 ส.ค. 2560

12  >> >|