ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 25634 มิ.ย. 2563
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 256318 พ.ค. 2563
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 256313 เม.ย. 2563
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 25634 ก.พ. 2563
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน มกราคม 256331 ม.ค. 2563
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน ธันวาคม 2562 27 ธ.ค. 2562
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2562 29 พ.ย. 2562
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน ตุลาคม 2562 31 ต.ค. 2562
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2562
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน กันยายน 2562 30 ก.ย. 2562
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน สิงหาคม 2562 30 ส.ค. 2562
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน กรกฎาคม 2562 31 ก.ค. 2562
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน มิถุนายน 2562 30 มิ.ย. 2562
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน พฤษภาคม 256224 มิ.ย. 2562
15รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256124 มิ.ย. 2562
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน เมษายน 25626 พ.ค. 2562
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน มีนาคม 25623 เม.ย. 2562
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน กุมภาพันธ์ 25625 มี.ค. 2562
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน มกราคม 25624 ก.พ. 2562
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) เดือน ธันวาคม 25614 ม.ค. 2562

12  >> >|