ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ประธาน อสม.ตำบลม่วงคำ

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นางอ่อนศรี  จิตนารินทร์

ประธานอสม.บ้านม่วงคำ หมู่ 1 

086 - 1805171

2

นางสมหญิง   สุริยา

ประธานอสม.บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 2 

081 - 6037488

3

นางจีรนันท์   ป๋าวงค์

ประธานอสม.บ้านผามวัว หมู่ 3 

086 - 6078535

4

นางโสพิศ     ใจต๊ะวงค์

ประธานอสม.บ้านสันมะเหม้า หมู่ 4 

085 - 8667479

5

นางวิมล     อุตุมะ

ประธานอสม.บ้านสันผักแค หมู่ 5 

081 - 0258745

6

นางศรีจันทร์  อินทจักร์  

ประธานอสม.บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ 6 

090 - 0538488

7

นางสุวิมล  บัวอินทร์

ประธานอสม.บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 7 

083 - 5752326

8

นายอินทร์ทอน     บุญเรือง

ประธานอสม.บ้านฝั่งตื้น หมู่ 8 

093 - 2944355

9

นางเวท หล้าคำ

ประธานอสม.บ้านสันต้นต้อง หมู่ 9 

090 - 2806515

10

นายศรีมูล เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านสันขี้เบ้า หมู่ 10 

093 - 8633752

11

นางอัมพรรณ ใหม่แก้ว

ประธานอสม.บ้านสันปู่ย่า หมู่ 11 

087 - 7877858

12

นายสวัสดิ์     เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านร่องบอน หมู่ 12 

086 - 1347838

13

นางสายบัว  ศรีบุญเรือง

ประธานอสม.บ้านดงเจริญ หมู่ 13 

080 - 4991531

14

นางชนาภา   เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ 14 

090 - 0564762

15

นางรุ่งนภา   ศรีสุขใส

ประธานอสม.บ้านวังชมภู หมู่ 15 

089 - 6559472

16

นางสมพิศ     ปันโยแก้ว

ประธานอสม.บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ 16 

086 - 6581368

17

นายอนันต์    ตันแก้ว

ประธานอสม.บ้านม่วงทอง หมู่ 17 

089 - 4305718