ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก







333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,461
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,461
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,615
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239




นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
088-2942063

นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
086-1959354


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายอติชาต ดำรงศิริกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-0924490
นายบัณดิษฐ์ สีเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
099-2242999
นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
088-2942063