ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ทางคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับนายอำเภอพาน กิ่งกาชาดพมจ.เชียงราย และศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลม่วงคำ​ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์​ฯ​ ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ

 

16 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิระยะพันธ์ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ยกมือเป็นเอกฉันท์มีมติในที่ประชุมอนุมัติโครงการวางท่อ ม.2 และอนุมัติขอโอนลด/โอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

15 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธ์เป็นประธาน เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ร่วมลงมติเห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ลงมติยกมือเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 5

11 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ออกพื้นที่แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ

29 พฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ออกพื้นที่แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

26 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ออกพื้นที่แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ และผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน 

25 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีการแจกอาหารข้าวสาร อาหารแห้ง โดยสภา อบต.ม่วงคำ ร่วมกับคณะบริหาร ได้แจกอาหารให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7 ราย รวมเป็น 119 ราย โดยคลังอาหารชุมชน อบต.ม่วงคำ จัดส่งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบในการแจกอาหารในทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ????

15 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทางคณะบริหาร ได้นำไข่ไก่ มาม่า หมูส้ม มาร่วมบริจาคให้แก่ตู้เติมบุญ ณ ศาลาประชารัฐ บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1

13 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทาง อบต.ม่วงคำ ได้จัดคลังอาหารชุมชนตำบลม่วงคำ เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 จำนวน 52 ราย 

 
08 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกอบต.ม่วงคำ ได้บริจาคข้าวสารจ้าว จำนวน 24 ถุง ให้คลังอาหารชุมชนตำบลม่วงคำ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

07 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะบริหารร่วมกับคณะกรรมการ อพม. ตำบลม่วงคำ ได้ประชุมสำรวจความช่วยเหลือคลังอาหารชุมชนตำบลม่วงคำ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อบต.ม่วงคำ 

01 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2563  ทางคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่อบต.ม่วงคำ ร่วมกับทีม EOC ระดับตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่งานศพบ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ต.ม่วงคำ เพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าภาพและผู้ที่มาร่วมงาน ในการจัดให้เว้นระยะห่าง อ่างล้างมือ พร้อมเจลล้างมือ และมีการวัดไข้ก่อนเข้างานทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19

17 เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้มอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจปูแกงและเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลพาน เพื่อสนับสนุนภาระกิจตามนโยบายส่วนราชการ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

10 เมษายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธ์ พร้อมด้วยท่านปลัดเสกสรร เสาร์สุวรรณ ได้มอบหน้ากาก Face Shield ให้แก่ตัวแทน อสม.ต.ม่วงคำ ได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ อสม.ต.ม่วงคำ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

02 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ทางคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด-19 อบต.ม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านค้า ร้านอาหาร ห้องพักรีสอร์ท พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในการป้องกันการเสี่ยงสัมผัสโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมแจกหน้ากาก face shield ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

31 มีนาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)