ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ทางคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำร่วมกับนายอำเภอพาน กิ่งกาชาดพมจ.เชียงราย และศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลม่วงคำ​ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์​ฯ​ ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ

16 มิถุนายน 2563

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับ อาศาปศุสัตว์ตำบลม่วงคำและอสม. ตำบลม่วงคำ ได้ร่วมช่วยกันฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ

14 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ยุงวางไข่เป็นจำนวนมาก การรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ที่ที่มีน้ำขัง กะลา ยางรถยนต์ บริเวณที่รกทึบ เป็นต้น จะช่วยลดการเพิ่มประชากรของยุงได้ ณ รอบๆบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

03 มิถุนายน 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำขอขอบพระคุณ Mr.Fukey Mak ที่บริจาคข้าวสาร จำนวน 160 ถุง และ ท่านพระครูอมรสังวรกิจ วัดสันมะเหม้า บริจาคไข่ 160 แผง ที่บริจาคให้กับประชาชน จำนวน 160 คน ขออนุโมทนาสาธุ มา ณ ที่นี้

29 เมษายน 2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้มอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ณ จุดตรวจปูแกงและเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลพาน เพื่อสนับสนุนภาระกิจตามนโยบายส่วนราชการ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

10 เมษายน 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14

18 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17

17 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร      ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ที่ 16

16 มีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ในช่วงเช้า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15

13 มีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ในช่วงบ่าย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13

13 มีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และในโครงการอบรมยังมีการสาธิตวิธีการทำเจลล้างมืออย่างง่าย และการทำเครื่องฟอกอากาศจากของใช้ในบ้าน ราคาประหยัด โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดฯ, ผู้นำชุมชน, กลุ่มสตรี, อสม. และจิตอาสา/ประชาชนที่สนใจ เพื่อมาเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และสามารถเป็นครู ก เพื่อส่งต่อความรู้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

12 มีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11

09 มีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9

09 มีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับผู้นำ บ้านฝั่งตื้น หมู่ที่ 8, บ้าสนสันต้นต้อง หมู่ที่ 9, บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10 , บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11, บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 และ บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ระงับเหตุดับไฟป่า ณ บริเวณรอยต่อ บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 และ บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11

09 มีนาคม 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10

06 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (174 รายการ)