ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
944
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
13,395
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
108,549
ไอพี ของคุณ
3.236.221.156

1
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับสถานการ์ณ์อุทกภัย เพื่อร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์ รองปลัด อบต.ม่วงคำ พร้อมทีมงานป้องกันฯ และทีมงาน กองช่าง อบต.ม่วงคำ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับสถานการ์ณ์อุทกภัย เพื่อร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพาน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
23 มิถุนายน 2565

กิจกรรมบิณฑบาตแก้จนคนพาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ภาพบรรยากาศการร่วมกันทำบุญตักบาตร ของพี่น้องชาวตำบลม่วงคำ ทั้ง 17 หมู่บ้าน ในกิจกรรมบิณฑบาตแก้จนคนพาน เช้าวันนี้ (23 มิถุนายน 2565) โดยท่านนายอำเภอพาน วุฒิกร คำมา ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในเช้านี้ด้วย ซึ่งทาง อบต.ม่วงคำได้ช่วยกันรวบรวมจัดเป็นถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลม่วงคำทุกๆหมู่บ้านต่อไป
23 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งลงพื้นที่ยังจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลม่วงคำ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งลงพื้นที่ยังจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลม่วงคำ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพาน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอพาน ในการถ่ายทำสารคดีสั้นถนนปลอดภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการนำเสนอตัวอย่างจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก อันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับ รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง ในการลดอุบัติเหตุให้กับจังหวัดอื่นๆ
22 มิถุนายน 2565

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลม่วงคำคัพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลม่วงคำคัพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น โดยท่านนายอำเภอพาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย
18 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (LPA) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องเอื้องคำ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆท่านด้วยค่ะ
16 มิถุนายน 2565

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วังมัจฉา  บ้านวังชมภู  หมู่ที่  15 ก่อสร้างศาลากลางน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
15 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
14 มิถุนายน 2565

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสุงวัยวิทยา ประจำตำบลม่วงคำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสุงวัยวิทยา ประจำตำบลม่วงคำ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งปิดมาเป็นเวลานานกว่า 3 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายกและผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ม่วงคำ ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.ม่วงคำเดินทางไปร่วมให้กำลังใจด้วย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
13 มิถุนายน 2565

รร.ผู้สูงวัยวิทยา  อบต.ม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
13 มิถุนายน 2565

ลงพื้นที่เข้าร่วมสอบเคสกลุ่มเปราะบางในตำบลม่วงคำ​ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
.
นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนอบต.ม่วงคำ ลงพื้นที่เข้าร่วมสอบเคสกลุ่มเปราะบางในตำบลม่วงคำ​ พร้อมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
13 มิถุนายน 2565

 จัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
กิจกรรมโครงการธรรมสัญจร วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
.
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ม่วงคำ จัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16 วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยนางสายสุรี ทนันชัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการฯ ซึ่งมีผู้บริหารท้องถิ่น อบต.ม่วงคำ ประธานสภาและสาชิกสภา อบต.ม่วงคำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำหลักธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ยึดมั่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในการดำรงชีพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
10 มิถุนายน 2565

ร่วมปรึกษาหารือ และการแก้ไขปัญหาต่างๆของตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
สภากาแฟในช่วงเช้าของวันนี้ (8 มิถุนายน 2565) ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.ม่วงคำ โดย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ม่วงคำ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และการแก้ไขปัญหาต่างๆของตำบลม่วงคำ ในแบบสบายๆสไตล์สภากาแฟค่ะ ????
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
08 มิถุนายน 2565

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่วงคำ ภายใต้การอำนวยการของนางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงคำ และภาคปฏิบัติช่วงบ่าย ณ บริเวณสระน้ำด้านหลัง อบต.ม่วงคำ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมี อปพร เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ประมาณ 150 นาย
02 มิถุนายน 2565

ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นำโดย นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา อบต.ม่วงคำ กำนันตำบลม่วงคำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.่ม่วงคำ ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ซึ่งได้เดินทางมาส่ง นางสาวนิราภร ทรช่วย โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง อบต.ม่วงคำ
01 มิถุนายน 2565

กิจกรรมคัดแยกขยะของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
กิจกรรมคัดแยกขยะของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงคำ
.
คุณครูและเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงคำ ร่วมกันรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียก ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำเอง โดยการนำเศษอาหารที่เหลือไปทิ้งในถังขยะ Green Cone (ถังขยะเปียก)
เพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งช่วยลดขยะภายในศูนย์เด็กเล็กฯด้วย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
31 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (453 รายการ)