ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,449
ปีนี้
8,456
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
45,097
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย-:- ประชาสัมพันธ์..การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส 
-:- ประกาศ...การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ พ.ศ2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักงา 
-:- แบบคำร้อง ขอทราบคะแนนผลการสอบ  
-:- ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง 
-:- รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ที่ 16
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1หญ่  
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(SLAB TYPE) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวกล่องลวดตาข่าย 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ถนนสายแม่ปอน) 
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวลวดกล่องตาข่าย 
-:- ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดบ้านม่วงค 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดบ้านทุ่งพ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวกล่องลวดตาข่าย อบต.ม 
-:- ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะที่ทำการ อบต.ม่วงคำ 
-:- ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมพ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 1 
-:- ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
-:- ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (SLAB TYPE) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13  
-:- ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประเภทนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10 (ถนนสายเลียบคลองชลประทาน) 
-:- ราคากลาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางรางระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ซอย 6 ถึงบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7) 
ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
ถ้ำผายาว


ร้องเรียน ร้องทุกข์แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ม่วงคำเช็คอีเมลคู่มือประชาชนระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ระบบ EGPกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICTคลังข่าวมหาดไทยกรมจัดหางานธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงรายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย